Afrensnings pakke 1

Bestående af Protox Hysan 0,5 L Afrensning, Protox Skimmel 0,5 L forebyggelse og 1 stk. proclean skimmeltest.

500,00 kr.

Dette er en afrensnings pakke som sikre dig korrekt afrensning, som kontrolleres med ProClean test og efterfølgende overflade forsegling der sikre mod fremtidige angre af simmelsvamp. køb samlet og spar penge. Bestående af Protox Hysan Afrensning, Protox Skimmel forebyggelse og en proclean skimmeltest.

 

Protox Hysan

HYSAN er et effektivt og brugervenligt skimmel- og lugtfjerningsmiddel indeholdende stabiliseret klordioxid. HYSAN er enkel at bruge, og kræver blot en almindelig havesprøjte og en halvstiv børste. Klordioxid reagerer med skimmelsvampen og bliver nedbrudt, mens overskydende klordioxid bliver nedbrudt af sollys.


En afrensning med HYSAN efterlader derfor ingen kemikalier i indemiljøet. Ved sværere angreb, og ved desinfektion af bakterie- og virusangreb kan HYSAN anvendes i aktiveret form. Dette kræver uddannelse. Med HYSAN® er der ingen begrænsning på det behandlede areals størrelse, da der ikke efterlades sundhedsskadelige kemiske rester i bygningen, jf. indeklima rapport (www.protox.dk).

Fortynding:


Produktet er blandet og brugsklart.

Forbrug:

Afhængig af hvor sugende underlaget er, omkring 0.5 liter brugsopløsning pr. m2.

Påføring

Påføres bedst med havesprøjte. Bearbejdes med stiv børste/kost, svamp, rondel mv. 

Tørretid:

4-8 timer ved 20°C.

Holdbarhed:

1 år.

Sikkerhed:

Læs leverandørbrugsanvisning inden anvendelse. Ved tågesprøjtning skal anvendes helmaske med B2/P3-filter. Må ikke udsættes for temp. over 50 celsiusgrader eller tilsættes syre, da der derved dannes klordioxid (se datablad).

PROTOXSKIMMEL

PROTOXSKIMMEL er et professionelt og effektivt middel til forebyggelse mod angreb af skimmelsvampe. Midlet er let at bruge.

PROTOXSKIMMEL er et farveløst skimmelmiddel på vandbasis. Det har en lav mal-kode (00-1) og er ikke klassificeret som farligt, sundhedsskadeligt eller lign.

Med PROTOXSKIMMEL kan du derfor nemt forbedre dit arbejdsmiljø. 

PROTOXSKIMMEL er velegnet til at forebygge vækst og misfarvning af skimmelsvampe på porøse overflader såsom fugtigt træ, gips, beton, eternitplader, murværk, tapet mv. Det forebygger og bekæmper desuden misfarvning udendørs på træ, fliser mv.

Protoxskimmel er velegnet til forebyggelse af skimmelvækst på kuldebroer i boligen, på fugtige bygningsmaterialer samt bygningsdele, der periodisk bliver våde. Typiske problemsteder er tagspær og tagfinér i tagrum med dårlig ventilation, kondens på tagfinér på grund af underafkøling, fugtige og uisolerede fundamenter i kældre mv. PROTOXSKIMMEL har ingen afgasning til indeklimaet.

Fortynding:

ProtoxSkimmel er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.

Forbehandling:

Såfremt der allerede er opstået misfarvning og vækst af skimmelsvampe, bør den angrebne overflade desinficeres ell. nedvaskes med HYSAN® inden påføring af ProtoxSkimmel. Eventuelt kombineres med mekanisk afrensning som isafrensning, sandblæsning, fræsning eller lign.

Forbrug:

4-6 m2/liter.

Tørretid:

8 timer v/20°C på sugende bund.På mindre sugende underlag og ved lavere temperaturer må påregnes længere tørretid.

Misfarvninger:

Påføring på ikke sugende overflader såsom glas, plastik, glaserede fliser m.v., kan medføre en vis hindedannelse efter tørring som er vanskelig at fjerne.

Pro-Clean proteintest for skimmel:
  

Pro-Clean testen er en indikator test som i løbet af blot få minutter giver en farve identifikation omkring indholdet af skimmelsvamp på overfladen.


Pro-Clean er en af de hurtigste metoder til at kvantificere skimmel på, metoden blev lanceret i 2005. Pro-Clean testen måler proteiner, som er diffunderet gennem svampens cellemembran.

Ligesom ATP-testen er Pro-Clean testen udviklet til detention af bakterier, blod eller andet substrat for mikroorganismer inden for levnedsmiddelindustrien. Den er udviklet til brug i kvalitetskontrol inden for rengøring. Testen måler proteinrester efterladt på overfladen.

Således udføres testen

Testen udføres ved at svabe den præfugtede vatpind på det inficerede område. Herefter knækkes den øverste buffer, der indeholder et flydende enzym. Enzymet reagerer over for proteinrester, og reaktionen kan efter 10 minutter ses som et farveskift.

Arbejdsmæssigt kan det minde om den måde, hvorpå man måler PH-værdi ved hjælp af farveindikatorer.

Der er fire farvenuancer som billedet viser. Den første indikerer, at der ingen proteinrester forekommer. Den næste viser en ringe forekomst af protein. De to sidste indikerer, at mængden af protein er for stor.

Fordelene ved Pro-Clean testen:

Analyseresultatet fås på få minutter
Analysen kan udføres på stedet
Klar besked om skimmelvækst
Kan udføres af alle
Kan anvendes på alle materialer
Kan bruges uden måleinstrument
Lang holdbarhed
Billig i drift

Ulemper ved Pro-Clean testen:

Artsbestemmelse ikke mulig
Følsom over for andre proteinforekomster end fra skimmelvækst
Materialets beskaffenhed kan have indflydelse på analyseresultatet

 

Brug for hjælp?