Affugtning mod skimmelsvamp

For skimmelsvamp er fugtighed lig med gunstige forhold. Skimmelsvamp opstår og trives i fugtige miljøer og materialer. Derfor er det vigtigt at undgå fugt i sine bygninger, eller at få affugtet disse så hurtigt som muligt, for at undgå vækst af skimmelsvamp. Ellers vil man senere skulle have fjernet skimmel.

 

- Vi foretager alle former for affugtning, både efter vandskader og byggetørring.

- Vi råder over et stort udvalg af adsorption affugtere, kondensaffugtere og specialudstyr til konstruktionstørring.

- Vi har derfor altid en affugter på lager, der passer til lige netop din opgave.

 

Vi anvender b.la. affugtere fra Dantherm, Trotec, Seccoprof, Cotes mv

 

Affugtning ved vandskader

I forbindelse med vandskader kan der udledes store mængder vand i ens bolig, alt dette vand skal fjernes igen. En del af vanden kan ofte fjernes fysisk, ved vandstøvsugere og optørring.

De fleste bygningsdele der har været i kontakt med vandet vil have suget fugt til sig, og denne fugt kan kun fjernes gennem luften. Man anvender derfor affugtere kombineret med luftcirkulation og opvarmning til at fremskynde udtørringen, da det altid er et kapløb med tiden for at undgå vækst af skimmelsvamp i boligen

Løbende kontrolleres fugtigheder i både luft og materialer. Indtil der opnåes acceptable fugtniveauer.
Derefter kan reetablering af boligen foretages.

 

Affugtning under byggetørring

Ved nybyg samt renovering er det ofte nødvendigt at foretage affugtning af bygningsdele.

Undgå skimmelsvamp med affugtning af byggematerialer

Byggematerialer leveres ofte med en højt indhold af fugt, som skal bortledes inden konstruktionerne lukkes med maling, gulve mm. Denne fugt kan være adskillige måneder om at nå ned på acceptable niveauer, hvilket der sjældent er tid til, derfor anvendes affugtning ofte i byggeriet.

Porebeton leveres ofte med en vandindhold på op til 99 % RF, og før der kan males, skal porebetonen være tørret ud til under 75% RF der er det kritiske fugtniveau (i forehold til vækst af skimmelsvamp)

 

Hvis der bygges i fugtige perioder med meget regn, skal der sætte ekstra kraftigt ind med affugtning for at sikre bygningen mod angreb af skimmelsvamp.

 

Typer afaffugtere mod skimmelsvamp

Der findes forskellige typer af affugtere med hver deres fordele. I kampen mod skimmelsvamp hjælper vi dig med at vælge den rigtige løsning til din bygning og dine materialer.

Kondens-affugter mod skimmelsvamp

Kondensaffugteren fungerer ved at indeluften blæses gennem en fordamper, hvor luften køles til under dugpunktet. Luftens vandmolekyler vil fortætte på de kolde overflader og løbe ned i kondensbeholderen.

Luftstrømmen ledes efterfølgende gennem en kondensator, hvor den igen opvarmes.

 

Fordele ved kondensaffugteren:

  • Let at opstille.
  • Kan tilsluttes afløb – så kondensbeholder ikke skal tømmes.
  • Affugtningsmængden kan følges ved tømning af beholder.

 

Adsorption-affugter mod skimmelsvamp

Adsorptionsaffugteren fungerer ved at en luftstrøm ledes gennem en stor rotor, der indvendigt er foret med et fugtsugende stof som silicagel. Dette opsuger fugten fra luften, og den tørre luft blæses ud på maskinens anden side.

Når silicagelen er mættet af fugt drejer rotoren mod regenerering delen, hvor den tørres med varm luft, denne varme fugtige luft skal ledes til det fri, hvilket normalt gøres gennem en krydsfinerplade monteret i et vindue.

 

Fordel ved adsorptionsaffugter:

  • Kan affugte fra ned til -25°C
  • Lav vægt og mere kompakt
  • Lang holdbarhed, grundet enkel opbygning
  • Slange tilslutning på både tilgang og afgang. Så der kan suges og indblæses til/fra hvor det ønskes.

 

Risiko for skaltørring

Hvis der affugtes for kraftigt, f.eks. ved hævet temperatur, kan der laves en skaltørring hvor kernen af det fugtige materiale stadig er vådt, men ydersiden er tør. Sker dette kan man risikere at fugtmålinger på overfladen viser at bygningsdelen er tør, og tørringen stoppes.

Over tid fordeles fugten fra den våde kerne ud til overfladen, og der er på ny risiko for vækst af skimmelsvamp.

Undgå skaltørring

Vi har stor erfaring omkring affugtning og foretager de nødvendige målinger løbende, så arbejdet ikke bare sker så effektivt som muligt, men også bliver lavet korrekt første gang.

 

Vidste du at vi også tilbyder undersøgelse af skimmelsvamp? 

Gå til undersøgelse

 

 

 

Tip: Brug knapperne i menuen til at skifte imellem afdelingerne

Brug for hjælp?