Bliv ringet op af Dansk-Skimmel

 

Vi fjerner skimmelsvampen

Har du mistanke om fugt eller skimmelsvamp er det vigtigt at få det fjernet hurtigst muligt, da skimmelsvamp er sundhedsskadeligt og gør os mennesker syge. Hos Dansk-Skimmel ved vi hvad et sundt indeklima betyder, derfor sætter vi en ære i at give dig et sundt indeklima igen.

  • Dansk-skimmel er førende i fjernelse af skimmelsvamp samt korrekt rådgivning.

  • Vi varetager alle opgaver store som små med at fjerne skimmelsvamp.

1

Bestil os til et uforpligtigende tilbud på din opgave

2

Der udarbejdes en handlingsplan for det videre forløb

3

Vi fjerner skimmelsvampen på en sikker måde

4

Kvalitetskontrol med udtagelse af test

Vi tilbyder landsdækkende service
Vi er lokalt placeret i København, Århus og Haslev

DANSK-SKIMMEL ER DEN PROFESSIONELLE LØSNING TIL FJERNELSE AF SKIMMELSVAMP OG SANERING

Vi fjerner skimmel for både private, virksomheder, offentlige institutioner og forsikringsselskaber.

Vi foretager alle former for afrensning af skimmelsvamp, store og små, og kan i langt de fleste tilfælde afgrænse arbejdsområdet sikkert, så det er muligt at blive boende i boligen uden risiko for eksponering af skimmelsvamp.

Vi har desuden stor ekspertise i afrensning i forbindelse med vandskader.

HVORFOR ER DET VIGTIGT AT FJERNE SKIMMELSVAMP?

Det er vigtigt, at skimmelsvamp bliver fjernet og behandlet korrekt, da skimmelsvamp er sundhedsskadeligt og ødelægger indeklimaet. Skimmelsvamp i sig selv ødelægger ikke konstruktionerne modsat trænedbrydende svampe, men det gør fugten. Og er din bolig opfugtet over en længere periode vil dette på sigt nedbryde konstruktionerne. Det er derfor vigtigt, at man reagerer med det samme. Læs mere om bekæmpelse af skimmelsvamp i tagkonstruktioner og kældre her.

HVORFOR OPSTÅR SKIMMELSVAMP?

Skimmelsvamp opstår oftest i bygninger, hvor der er høj luftfugtighed og mangel på ventilation. Dette kan være forårsaget af utætte rør, utætte tag eller dårlig ventilation. Angreb af skimmelsvamp kan også opstå som følge af vandskader, hvor bygningen er blevet fugtig i længere tid. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på tegn på skimmelsvamp, såsom pletter på vægge og lofter, eller en generel lugt af mug.

HVORDAN FJERNER MAN SKIMMELSVAMP?

Skimmelsvamp skal fjernes af professionelle med stor erfaring i skimmelsanering. Det er som ofte ikke en opgave for almindelige håndværkere, som tømrere, murere m.fl. Det kræver stor ekspertise at løse problemerne uden, at der sker spredning til andre dele af bygningen. Samtidig er det vigtigt under fjernelse af skimmelsvamp at bevare så meget som muligt af bygningen og dens konstruktioner.

Når man skal bekæmpe og fjerne skimmelsvamp findes der mange fremgangsmåder. Vi bruger en kombination af kemiske behandlinger og tørdamp. Valget af metoden afhænger af opgaven. Beskyttelsesmidler som åndedrætsværn, handsker og desinficerende midler er essentielle. Derfor er det vigtigt at søge professionel rådgivning.

ER DET FARLIGT AT VÆRE I ET RUM MED SKIMMELSVAMP?

Ja, det kan være farligt at være i et rum med skimmelsvamp. Skimmelsvamp kan frigive luftbårne partikler og kemikalier, der kan irritere øjne, næse, hals og lunger. Hvis man er udsat for skimmelsvamp i længere tid, kan det føre til alvorlige sundhedsmæssige problemer, såsom allergiske reaktioner, astma og andre luftvejssygdomme. Det er derfor vigtigt at tage skimmelsvamp alvorligt og få den fjernet så hurtigt som muligt.

KEMISK AFRENSNING OG TØRDAMP

Kemisk afrensning foregår med produkter fra Protox. Alle ansatte der anvender disse produkter er certificeret i brugen. Vi er forhandler af Protox produkter, der er effektivt middel til rensning af skimmelsvamp.

Tørdamp afrensning er effektiv kemikaliefri og miljøvenlig metode til afrensning af skimmelsvampe. Der anvendes udelukkede rent vand til afrensning. Metoden har den fordel, at med et meget højt tryk kan der opnås temperaturer langt over kogepunktet. Det er dog ikke alle materialer der tåler de høje temperaturer.

Det er altafgørende, at man forinden arbejdets påbegyndelse sikrer, at der ikke spredes skimmelsvamp fra arbejdsområdet til andre steder, da dette kan medføre yderligere gener. Det er bl.a. i denne del af opgaven, at det ofte går galt, hvis der ikke bruges det rigtige udstyr til fjernelsen af skimmelsvamp.

 

KVALITETSKONTROL AF FJERNELSE AF SKIMMELSVAMP

Efter enhver skimmelafrensning er det anbefalet, at der udtages en skimmelsvamp test, for at sikre, at afrensningen er foretaget tilfredsstillende.

Mycometer Surface testen er en anerkendt test som kvalitetskontrol, med fastsatte grænseværdier til brug efter skimmelafrensning. Testen skal analyseres på et laboratorium og resultatet er klar i løbet af et par dage.

I forbindelse med alle vores skimmelafrensninger udtages der skimmelsvamp test for at sikre, at vi har udført arbejdet tilstrækkeligt.

Analyseresultater indgår i en kvalitetsrapport der desuden beskriver den anvendte afrensningsmetode.

Ved større sager vil det ofte være anbefalelsesværdigt at have eksterne kontrollanter, der ligeledes udtager test, for at sikre, at arbejdet er udført tilstrækkeligt. Vi udfører mange af disse kvalitetskontroller og har derfor stor erfaring med dette.

 

VELUDDANNEDE MEDARBEJDERE

Alle ansatte i Dansk-Skimmel som udfører sanering er klædt godt på med relevante uddannelser samt kurser. Vi sikrer os løbende af tilegne os den nyeste viden indenfor vores område. Alt dette sikrer den bedste kvalitet til dig som kunde.

 

BEKÆMPELSE AF SKIMMELSVAMP

Det er vigtigt at man bekæmper skimmelsvamp så snart det bliver opdaget, da det under de rette vækstforhold kan vokse hurtigt og aggressivt. Skimmelsvamp kan være farligt hvis det får lov til at vokse uhindret f.eks. på vægge, loftet eller badeværelset. Det er skimmelsvampens sporer og potentielle giftstoffer der kan forårsage en række sundhedsproblemer. Er du i tvivl om du har skimmelsvamp? Så kan vi som fagfolk vurdere om det er skimmelsvamp eller ej, og starte fjernelsen af skimmelsvampen.

Skimmelsvamp kan være en udfordring at fjerne, og det er vigtigt at have den rigtige viden og udstyr til at gøre det korrekt. Når arbejdet påbegyndes, er det afgørende at sikre, at skimmelsvampen ikke spredes til andre områder, da dette kan forværre problemet.

Efter fjernelsen af skimmelsvampen udtages der en Mycometer Surface test for at sikre, at afrensningen er foretaget tilfredsstillende. Vi sørger altid for at inkludere analyseresultaterne i en kvalitetsrapport, der beskriver den anvendte afrensningsmetode.

Derfor skal du vælge Dansk-Skimmel

Vi er førende inden for konstatering af skimmelsvamp samt udbedring heraf. Vi kan varetage alle opgaver i forbindelse med bekæmpelsen heraf, herunder opgaver inden for alle faggrupper.

Med Dansk-Skimmel som samarbejdspartner er du sikker på, at det bliver fjernet korrekt.

Få professionel rådgivning

Kontakt os gerne, hvis du ønsker at få en professionel rådgivning i forbindelse med skimmelsvamp i din bolig. Vi fortæller dig gerne mere om vores forskellige former for undersøgelser og rådgiver dig i hvilken metode der er den bedste løsning i forhold til bekæmpelse af svampen i din bolig. Kontakt os på telefon 8282 8212 eller udfyld vores kontaktformular. Så svarer vi på din henvendelse hurtigst muligt.

Vidste du at vi også tilbyder undersøgelse af skimmelsvamp? 

Gå til undersøgelse

 

 

 

Tip: Brug knapperne i menuen til at skifte imellem afdelingerne

Brug for hjælp?