Hvorfor opstår skimmelsvamp?

 

Skimmelsvamp er bittesmå svampe, der vokser på jord- og plantedele i naturen. Skimmelsvamp kræver 3 ting for at kunne vokse: Ilt, næring (organisk materiale) og fugt. Den eneste vækstbetingelse der mangler i et normalt hus er fugt.
Derfor kan skimmelsvampe vokse i stort set alle huse, når blot der er fugt tilstede. Skimmelsvampe lever af organisk materiale.

 

Skimmelsvamp forekommer som ofte af to ting.

 

  1. Fejl i bygkonstruktioner og forkerte anvendelse af materialer. Der findes mange eksempler på fejl i bygninger som er forsaget af dårligt udført arbejde og mangel på viden. Skimmelsvamp kan også være forsaget af brud på vandrør, utætheder i tagkonstruktion mm.
  2. Beboerrelateret problematikker. Vækst af skimmelsvamp behøver ikke skyldes vandskader og utætheder i klimaskærmene. Det kan i høj grad også skyldes fugt, der kommer indefra, fx når du bader, laver mad, tørrer tøj og andre aktiviteter, der afgiver fugt. 

Fugt er skimmelsvampens bedste ven

Kondens på vinduer, dårlig og muggen lugt samt skimmelvækst på kolde overflader, typisk hjørner, er klare tegn på dårligt indeklima grundet mangelfuld ventilation.

Den relative fugtighed bør ligge på 30-60 %. Om vinteren i den lave ende og om sommeren i den høje – dvs. under 60-65 procent om sommeren og under 40-45 procent om vinteren.

 

For at opretholde en behagelig temperatur indendørs – især om vinteren – isolerer vi vores huse. Vi skaber så at sige et kunstigt sommerklima i vores opholdsbygninger.

Så længe vi har en højere temperatur indenfor end udenfor, har vi et højere vanddamptryk inde i den opvarmede bygning end udenfor. Vanddamptrykket stiger kraftigt med temperaturen.

Det høje vanddamptryk i opvarmede bygninger, vil altid søge mod et lavere vanddamptryk. Det findes typisk udendørs eller i tilstødende, ikke-opvarmede rum.

Det bevirker, at der kan opstå kondensdannelse i bygningernes udvendige konstruktioner.

 

Den relative luftfugtighed

 

Når luftens temperatur falder, stiger den relative luftfugtighed.

Jo højere temperatur, jo mere vanddamp kan luften indeholde. Hæver man temperaturen med et givent vanddampindhold, falder den relative luftfugtighed. Sænker man temperaturen med et givent vanddampindhold, stiger den relative luftfugtighed.

Når den relative luftfugtighed når 100 % kan luften ikke indeholde mere vanddamp. Falder temperaturen derefter yderligere, overskrides dugpunktet. Herefter vil luften udskille vanddråber/kondens.

Hvordan undgår man skimmelsvamp?

Det er vigtigt at man lufter ud. Dette gøres 2-3 gange dagligt af 5-10 min varighed. Særligt soveværelset er ofte særligt udsat for fugt. Da rummet som oftest ikke bruges til gennemgang og derved skabes der ikke en naturlig ventilation. Desuden opholder vi os typisk 7-8 timer i soveværelset dagligt. Et voksent menneske afgiver omkring 3 liter væske i døgnet. Omkring halvdelen af dette væsketab sker igennem huden og udåndingsluften. Denne fugt skal ventileres væk, og det gøres nemmest ved at skabe gennemtræk 3 gange dagligt.

Her er nogle gode råd til, hvordan du kan gøre din bolig mindre fugtig:Luft ud - især i badeværelse, køkken og soveværelser. Sørg for at skabe gennemtræk, når du lufter ud.

  • Tænd emhætten, når du laver mad. Start gerne 5 minutter før, og lad den køre i 5 min. efter du har taget maden af blusset
  • Luk døren til badeværelset, når du er i bad. Tænd for ventilatoren, hvis du har en. Eller åbn vinduet
  • Hæng ikke tøj til tørre i boligen
  • Lad være med at stoppe udluftningsventiler i vinduer og ydervægge til
  • Luft ekstra meget ud, når fyringssæsonen starter

 

 Vidste du at vi også tilbyder fjernelse af skimmelsvamp? 

Gå til fjern skimmel

 

 

 

 

 

Tip: Brug knapperne i menuen til at skifte imellem afdelingerne

Brug for hjælp?