Metoder og undersøgelser af skimmelsvamp

 

Når man skal undersøge for skimmelsvamp er det altafgørende at det foretages af en sagkyndig med stor erfaring i bygningskonstruktioner samt mikrobiologisk viden.

 

En undersøgelse for skimmelsvamp af Dansk-Skimmel foregår ved, at du får besøg af vores dygtige konsulenter. Ved undersøgelsen gennemgår vi din bolig fra kælder til kvist. Det er afgørende for en grundig undersøgelse for skimmelsvamp at alle konstruktioner gennemgås. Ved en gennemgang vil der altid blive foretaget fugtmålinger i alle konstruktioner. Fugtmålingerne er afgørende for at kunne lokalisere en skade samt vurdere evt. skjulte forekomster af skimmelsvamp i konstruktionerne. Ved besigtigelse vil vi altid udtage test til videre undersøgelse på vores laboratorium. Vi undersøger hvilke typer af skimmelsvamp der er tale om, samt hvor store koncentrationer der er. Efter analysen for skimmelsvamp modtager du en meget konstruktiv rapport der beskriver observationer ved undersøgelsen samt handlingsplan mm.

 

Dansk-Skimmel råder over eget laboratorium hvilket sikre en hurtig behandlingstid.

Hos Dansk-Skimmel har vi mange muligheder/ tests for at undersøge for skimmelsvamp.

Ved en undersøgelse vil vi kunne gøre brug af følgende tests:

 

Vi anbefaler altid, at man kombinerer disse tests for at få den mest retvisende undersøgelse.

 

DNA-test af skimmelsvamp

En DNA-test dækker op til 150 m2 bolig i et plan.

DNA-analysen kan bidrage til opsporing af skjult skimmelsvamp, da de forskellige arter skimmelsvampe har forskellige foretrukne vækststeder. Herved kan områderne indsnævres, hvilket begrænser antallet af nødvendige destruktive indgreb i boligen. Du kan bestille denne test som hjemmetest eller få os til at udtage den.

 

Pro-Clean test af skimmelsvamp

Pro-Clean testen er udviklet til detektion af bakterier, blod eller andet substrat for mikroorganismer inden for levnedsmiddelindustrien. Den er udviklet til brug i kvalitetskontrol inden for rengøring. Testen måler proteinrester efterladt på overfladen. Pro Clean testen bør kun bruges som en indikator test, da denne type af test ikke fortæller hvilke typer af skimmelsvamp der er tale om og i hvilke koncentrationer.

 

Mycometer Surface Test af skimmelsvamp

Målingen er baseret på et enzym, der findes i alle svampe, og siger dermed ikke noget om hvilke skimmeltyper, der er tale om. Analysen giver et konkret tal hvorudfra mængden af skimmel kan vurderes og kategoriseres.

 Mycometer Surface testen anvendes ofte som kvalitetskontrol efter afrensning af skimmel. Dansk-skimmel er certificeret i brug/analyse af Mycometer test og råder over laboratorieudstyr til analysen. Du kan bestille denne test som hjemmetest eller få os til at udtage den.

 

Mycometer Air test af skimmelsvamp

Ved anvendelse af Mycometer Air test kan man anvende både aggressiv test samt passiv test. Aggressiv test er at foretrække i boliger med mistanke om vækst af skimmelsvamp.

 Aggressiv prøveudtagning foregår ved at man efter en standardiseret metode hvirvler støvet i rummet op med en løvblæser. Med aggressiv prøveudtagning får man et meget konkret tal på hvor store mængder af skimmelsvampe-materiale der er forekommet i indeklimaet over længere tid.

 Mycometer Air testen anvendes ofte som kvalitetskontrol efter afrensning af skimmelsvamp. Dansk-skimmel er certificeret i brug af Mycometer test og råder over laboratorieudstyr til analysen.

 

 

 

 

Eksempler på skimmelsvamp

Her ser du eksempler på skimmelsvamp vi har fundet ved vores undersøgelser, skimmelsvamp kan være skjult og kan gøre os mennesker syge, læs mere om vores undersøgelser her

 Vidste du at vi også tilbyder fjernelse af skimmelsvamp? 

Gå til fjern skimmel

 

 

 

Tip: Brug knapperne i menuen til at skifte imellem afdelingerne

Brug for hjælp?