Skimmelsvamptest DNA

Test enormt præcist med den avancerede og nøjagtige DNA-skimmelsvamptest. Opspor nemt skjult skimmelsvamp og artsbestem også skimmelvæksten med denne test.

2.100,00 kr.

DNA skimmelsvamptest

DNA testen er den mest præcise test på markedet og anvendes til i høj grad til at påvise forekomsten af skjult skimmelsvamp i boligen. Med DNA testen får du desuden artsbestemmelse, som bruges også til at påvise tilstedeværelsen af SBAS (Særligt Biologisk Aktive Skimmelsvampe) som i visse tilfælde kan medføre svære helbredsgener.

DNA-analysen kan derfor bidrage til opsporing af skjult skimmelsvamp, da de forskellige arter skimmelsvampe har forskellige foretrukne vækststeder. Herved kan områderne indsnævres, hvilket begrænser antallet af nødvendige destruktive indgreb i boligen. I analyseresultatet er der lavet en vurdering fra A-F omkring sandsynligheden for der forekommer skjult skimmelsvamp i boligen.


Udtagelse:

Analysen foregår ved, at støv opsamles på en steril vatpind i bygningen, og indsendes til vores laboratorium. Prøven analyseres derefter for dna af skimmelsvampe.
Det er det muligt både at påvise hvilke typer og mængden af skimmelsvampe, der findes i støv fra boligen. Afhængigt af hvilke arter og mængder, der findes, vurderes boligens sundhedstilstand, herunder om der ses tegn på skimmelsvamp forårsaget af fugtproblemer.


I rapporten omkring DNA-analysen fremgår det hvilke arter skimmelsvampe der er fundet i prøven, samt hvilke niveauer der er fundet.
I visse tilfælde kan artssammensætningen bruges at vurdere skadens fugtniveau, og hvilket materiale der forventes angrebet, hvilket gør det nemmere efterfølgende at lokalisere og bekæmpe skimmelsvampen. Dette vil så også fremgå af rapporten.
 

 

Brug for hjælp?