Information til lejere

Såfremt du er lejer af din bolig, er der nogle særlig forhold der gør sig gældende for dig.

 Udlejers pligt:

Din udlejer har som udgangspunkt pligt til at sikre at boligen er i sundhedsmæssigt forsvarlig stand, så du ikke bliver syg af at opholde dig i boligen. Din udlejer har også pligt til at reagere på din henvendelse omkring mulig sundhedsfare ved ophold i boligen. Der er dog ikke noget krav om hvordan han skal undersøge boligen og det ses derfor ofte at udlejer enten selv, eller i samråd med en håndværker vil besigtige boligen/skaden og deraf komme med råd og vejledning. Såfremt der ønskes at boligen skal undersøgelse professionelt med udtagelse af test til påvisning af skimmelsvamp, anbefaler vi at man forsøger at få lavet en aftale med sin udlejer derom ellers skal man selv afholde udgifterne til undersøgelsen .

 Lejers pligt:

Som lejer har man pligt til at holde sin bolig i en ordentlig stand indvendigt. Hvilket betyder at man skal holde boligen ren, man skal holde en fornuftigt lav luftfugtigheden i boligen, (grundlæggende råd: lufte ud 3 gange dagligt af 5 min. Anvende emhætte ved madlavning og ventilator/vindue ved badning og undgå tøjtørring indendørs.) Man skal undgå opmagasinering og møbler 10-15 cm fra ydervæggene.

 Bagatelgrænser:

Skimmelsvamp i mindre mængder kan i ældre ejendomme være svært 100% at undgå. Skimmelsvamp ved fuger i bruseniche eller ved tætningslister på vinduer tæller normalt ind under bagatelgrænsen, og skal fjernes ved daglig rengøring. Fremtidige angreb undgås ved at hold luftfugtigheden nede.

 Muligheder hvis udlejer ikke samarbejder:

Hvis man ikke syntes at udlejer tager problemet alvorligt har man mulighed for at kontakte kommunen omkring problematikkerne. Teknik og miljøafdelingen tager sig normalt at disse sager og vil i mange tilfælde gå ind i sagerne og give gratis rådgivning og vejledning. I nogle tilfælde går de dog først ind i sagerne alvoren af sagen er klarlagt. I så fald kræver det en foregående undersøgelse til at belyse problematikkerne.

 

Se PDF
Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum
Håndbog til kommunerne om håndtering af sager om skimmelsvamp

 Betaling:

Som virksomhed har vi udelukkende mulighed for at sende regningen til den der rekvirere os. Derfor bør der altid foreligge en helt klar aftale med udlejer omkring betalingen af undersøgelsen, da man ellers risikere at hæfte for regningen.

 Udlevering af rapport:

Som virksomhed har vi udelukkende mulighed for at sende rapporten til rekvirenten (med mindre der gives fuldmagt til andet) Det betyder at hvis vi udarbejder en rapport på din bolig(og udlejer er rekvirenten), kræver det din udlejers accept før rapporten kan udleveres til dig. Ligesom naboer og andre interesserede heller ikke får den udleveret.
Hvis man lejer som nægtes at se rapporten, må man jo antage det værste og tage sine forholdsregler derfra.

 Vidste du at vi også tilbyder fjernelse af skimmelsvamp? 

Gå til fjern skimmel

 

 

 

 

 

Tip: Brug knapperne i menuen til at skifte imellem afdelingerne

Brug for hjælp?