DNA-test 

Dna-testen er det mest effektive redskab til at finde skjult skimmelsvamp i boligen.


Ved almindelige undersøgelser for skimmelsvamp kan det som ofte være svært at finde skjulte skader og det er almindelig praksis at der foretages destruktive indgreb i konstruktionerne.
I analyseresultatet er der lavet en vurdering fra A-F omkring sandsynligheden for der forekommer skjult skimmelsvamp i boligen.

 

DNA Test mod skimmelsvamp

DNA-analysen kan derfor bidrage til opsporing af skjult skimmelsvamp, da de forskellige arter skimmelsvampe har forskellige foretrukne vækststeder. Herved kan områderne indsnævres, hvilket begrænser antallet af nødvendige destruktive indgreb i boligen.

 

Analysen foregår ved, at støv opsamles på en steril vatpind i bygningen, og indsendes til vores laboratorium. Prøven analyseres derefter for dna af skimmelsvampe.

Det er det muligt både at påvise hvilke typer og mængden af skimmelsvampe, der findes i støv fra boligen. Afhængigt af hvilke arter og mængder, der findes, vurderes boligens sundhedstilstand, herunder om der ses tegn på skimmelsvamp forårsaget af fugtproblemer.

 

Resultatet fremsendes typisk til kundens e-mail indenfor en hverdag efter modtagelsen.

 

I rapporten omkring DNA-analysen fremgår det hvilke arter skimmelsvampe der er fundet i prøven, samt hvilke niveauer der er fundet.

I visse tilfælde kan artssammensætningen bruges at vurdere skadens fugtniveau, og hvilket materiale der forventes angrebet, hvilket gør det nemmere efterfølgende at lokaliserer og bekæmpe skimmelsvampen. Dette vil så også fremgå af rapporten.

 

Ved DNA-testen identificeres SBAS skimmelsvampe (Særligt Biologiske Aktive Skimmelsvampe). Disse typer af skimmelsvampe kan danne giftstoffer (mycotoxiner) Der i visse tilfælde kan give kraftige gener forbundet med ophold i skimmelsvamp påvirket boliger.

 

Gør det selv, eller sæt en fagmand på opgaven

Du kan enten selv udføre DNA-testen eller få os til at gøre det. DNA-testen giver et meget præcist resultat, og kan bruges i en eventuelt forsikringssag.

DNA-testen modtager du med posten sammen med udførlig brugsanvisning. Når du har udtaget testen, sendes den retur til os. Når DNA-testen er analyseret, sender vi analyseresultatet i en rapport, som du modtager på e-mail i pdf-format.

Har du skimmelsvamp symptomer bør du kontakte din læge, ved mistanke om skimmelsvamp i boligen kan du kontakte os her.

  

Bliv klogere på vores andre skimmesvamptest.

 Vidste du at vi også tilbyder fjernelse af skimmelsvamp? 

Gå til fjern skimmel

 

 

 

 

 

Tip: Brug knapperne i menuen til at skifte imellem afdelingerne

Brug for hjælp?